SAKI-HIKARI BALANCE R FLOATING M 15KG

3.300.000 VND

Một thức ăn vật nuôi hoàn chỉnh cho tất cả các lớp koi vô địch hay koi với tiềm năng vô địch.

Một thức ăn vật nuôi hoàn chỉnh cho tất cả các lớp koi vô địch hay koi với tiềm năng vô địch.
Sử dụng chuyên nghiệp, chế độ ăn uống hàng ngày,  cung cấp dinh dưỡng  độc đáo về tiện  ích của sản phẩm  Saki-Hikari  và  đây công nghệ mới được phát hiện tại Phòng thí nghiệm Thủy sản Hikari

Hơn 30ºC: Thức ăn không quá 2 lần mỗi ngày.
20 - 30ºC: Ăn 2-4 lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn với số lượng nhỏ hơn.
15-20ºC: Ăn 1-2 lần mỗi ngày.
10-15ºC: Ngưng cho ăn , hãy thử chế độ ăn dễ tiêu hóa như Hikari Wheat Germ-.
Không bao giờ ăn quá no, luôn luôn theo dõi Koi của bạn để kiểm soát lượng thức ăn.

Chia sẻ :

Sản phẩm khác