22316- HIKARI TROPICAL DISCUS BIO GOLD

153.000 VND

Là thức ăn dành cho các loài cá Đĩa

Là thức ăn dành cho các loài cá Đĩa
Một loại thức ăn tăng màu cho các loại cá đĩa. Phù hợp với thói quen ăn uống của chúng

Mỗi ngày cho cá ăn vài lần một lượng nhỏ cám Discus Bio - gold. Cá đĩa có thể không thích loại thức ăn mới ngay. Nhưng cứ tiếp tục cho ăn như vậy cá sẽ ăn được. Không cho ăn quá nhiều và luôn loại bỏ thức ăn thừa

Chia sẻ :

Sản phẩm khác


Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33