08470- HIKARI HI - GROWTH 2KG

605.000 VND

Đây là loại thức ăn hoàn chỉnh dành cho cá koi mà bạn muốn tăng trọng.

Đây là loại thức ăn hoàn chỉnh dành cho cá koi mà bạn muốn tăng trọng.
Một chế độ ăn uống mạnh mẽ vào mùa hè, cung cấp đầy đủ các protein cần thiết, vitamin và khoáng chất sẽ giúp cho cá có kích thước mà bạn mơ ước.

Hơn 30ºC: Ngừng cho ăn, thử cho ăn loại thức ăn khác của Hikari như Hikari wheat - germ.
20 - 30ºC: Cho ăn từ 2 đến 4 lần mỗi ngày, hoặc cho ăn nhiều lần hơn với một lượng nhỏ.
15-20ºC : Cho ăn từ 1 đến 2 lần mỗi ngày.
10-15ºC: Ngừng cho ăn, thử cho ăn loại thức ăn dễ tiêu hóa hơn như Hikari Wheat - germ.

Chia sẻ :

Sản phẩm khác


Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33