05265 - HIKARI RANCHU DISC BALANCE 900G SSS

330.000 VND

Cung cấp nổi bật sự tăng trưởng và làm khoan khoái cho tất cả các loại cá vàng và cá koi con

Cung cấp nổi bật sự tăng trưởng và làm khoan khoái cho tất cả các loại cá vàng và cá koi con
Một chế độ ăn uống đặc biệt phát triển cho cá vàng và cá Koi với một loại  hình dinh dưỡng được sản xuất để nậng cao  tối đa cho giai đoạn phát triển nhanh chóng của cá .

Lượng  thức ăn dùng trong hồ nước của bạn  rất chất lượng, nhiệt độ nước điều kiện của cá sẽ  tốt hơn. Giám sát cẩn thận cá của bạn thức ăn từ 2 đến 4 lần mỗi ngày số lượng cá của bạn sẽ đầy đủ

Chia sẻ :

Sản phẩm khác


Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33

Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/thucancakoihikari.com/public_html/module/sanphamkhac.php on line 33