41872- Saki Hikari Growht size M - 2 kgs

665.000 VND

Một thức ăn vật nuôi hoàn chỉnh cho tất cả các koi có tiềm năng vô địch, những người cần một số trợ giúp thêm trọng lượng hoặc cải thiện hình thức của họ.
Một sử dụng chuyên nghiệp, hàng ngày Ăn kiêng để giúp bạn phát triển các Jumbo Sized Championship Koi Bạn Desire.

Chia sẻ :

Sản phẩm khác